Medlemsbrev

Medlemsbrev nr 1 / läsåret 2013-14 Hej på er,                                                                       Helsingfors                 26.8.2013 Det är igen dags för föreningens årsmöte, som hålls måndagen 23.9.2013 kl. 18.30 på Schildts & Söderströms (Bulevarden 7, Helsingfors).  Vi blir bjudna på ”lätt tilltugg med vin”. Läromedelsredaktören Petra Bredenberg kommer kort att berätta om förlagsnyheter på S&S direkt efter årsmötet. Anmäl om […]

Verksamhetsberättelse för året 2012-2013 och -plan för året 2013-2014

Verksamhet Föreningens årsmöte hölls den 25 september 2012 i Brändö gymnasium och vid mötet valdes två styrelsemedlemmar Anton Koskinen och Malin Mårtens-Purdie för tvåårsperioden 2012-2014. Styrelsens sammansättning 2012-2013 har varit följande: Ordförande Jan-Anders Salenius Viceordförande Malin Mårtens-Purdie Ekonom Anton Koskinen Sekreterare Sanna Kellokoski Medlem Anna-Lena Juslin Till verksamhetsgranskare valdes Henrik Nyman och till hans suppleant […]

Info om SMF - Svenska matematiklärarföreningen

För gymnasiet

 Poängmöten Våren 2019 kommer vi att ha poängmötena i matematik, fysik och kemi. Det har gått ut information gällande dem på epostlistan. Kompendier SMF säljer till sina medlemmar kompendier med lösningar på svenska till gamla studentskrivningar. Kompendierna innehåller följande skrivningar: Fysik (12-14), kemi (12-14), lång matematik (13-17), kort matematik (13-17).  

Bli medlem

Som ordinarie medlemmar kan styrelsen anta lärare i matematiska ämnen, lärarstuderande i dessa ämnen, klasslärare som är specialiserade i matematik samt som understödjande medlemmar personer som befrämjar föreningens syften. Vidare kan styrelsen som extra medlemmar anta personer som är intresserade av föreningens verksamhet. Utöver detta kan årsmötet, på framställning av styrelsen, kalla hedersmedlemmar till föreningen. Den som vill bli ordinarie medlem i SMF skall bli medlem i MAOL r.f. (moderförbundet) via  https://peda.net/yhdistykset/maol-ry/jäsenyys/ljl och i listan välja att du vill bli vill höra till MAOLs klubb nr 28, "028 MAOL-Sv.Matematiklärarföreningen r.f.".