Arkiv av Author

Pedagogisk träff för mattelärare i Helsingfors 8.10.2013

Årets sista pedagogiska träff hålls 13 maj kl 14.30 på Åshöjdens grsk. Då utvärderas MAOls riksprov som alla Hfors högstadier valt att delta i. Pedagogisk afton för mattelärare i grundskolorna i Helsingfors 8.10.2013 kl 17-19.30 i Botby grundskola! Degerö, 25.8.2013 Ärade rektor och ärade kolleger i matematik, Styrelsen för SMF r.f. har beslutat ordna pedagogisk […]

Medlemsbrev

Medlemsbrev nr 1 / läsåret 2013-14 Hej på er,                                                                       Helsingfors                 26.8.2013 Det är igen dags för föreningens årsmöte, som hålls måndagen 23.9.2013 kl. 18.30 på Schildts & Söderströms (Bulevarden 7, Helsingfors).  Vi blir bjudna på ”lätt tilltugg med vin”. Läromedelsredaktören Petra Bredenberg kommer kort att berätta om förlagsnyheter på S&S direkt efter årsmötet. Anmäl om […]

Verksamhetsberättelse för året 2012-2013 och -plan för året 2013-2014

Verksamhet Föreningens årsmöte hölls den 25 september 2012 i Brändö gymnasium och vid mötet valdes två styrelsemedlemmar Anton Koskinen och Malin Mårtens-Purdie för tvåårsperioden 2012-2014. Styrelsens sammansättning 2012-2013 har varit följande: Ordförande Jan-Anders Salenius Viceordförande Malin Mårtens-Purdie Ekonom Anton Koskinen Sekreterare Sanna Kellokoski Medlem Anna-Lena Juslin Till verksamhetsgranskare valdes Henrik Nyman och till hans suppleant […]