SMF medlemsbrev hösten 2019

Ett nytt läsår har börjat och kalendrarna fylls med diverse skolningar och program. Vi vill passa på att påminna er om några SMF grejer.

Kallelse till årsmöte:

Årsmötet ordnas måndagen 21.10.2019 kl.18.00 i Svenska Folkskolans vänners möteslokal i G18. Efter det har vi reserverat bord på Restaurang Pjazza där man får äta och dricka till självkostnadspris.

Meddela Sanna Kellokoski sanna.kellokoski@gmail.com senast 14.10.2019 ifall ni vill komma med till restaurangen.

För att föreningen skall kunna fortsätta sin verksamhet så behöver vi desperat nya styrelsemedlemmar. Styrelsearbetet är roligt och givande inte tungt. Ingen vill att föreningen skall upphöra pga att det inte finns medlemmar som inte vill ställa upp i styrelsen. Ifall du känner på dig att du vill komma med så kontakta ordförande Sanna Vuori och meddela ditt intresse. Du får även gärna tipsa dina kolleger om saken.

I januari är det igen dags för Matematikbiennalen och SMF har ansökt om understöd från Svenska Tekniska vetenskapsakademien i Finland precis som förut. Ifall ni vill åka med på Matematikbiennalen och önskar bidrag så meddela Sanna Vuori sanna.vuori@edu.grankulla.fi .

Ifall era kontaktuppgifter förändras så meddela styrelsen om det och om ni har några önskemål om program etc.

Hälsningar styrelsen för SMF​