Kaffeträffar i kemi, fysik och matematik våren 2021

Bästa medlem i SMF,  Under våren kommer SMF att ordnar kaffeträffar på distans för sina medlemmar. Träffarna ordnas ämnesvis, och erbjuder fritt umgänge för ämneskolleger runtom landet. Inför varje träff planeras ett diskussionstema som passar både för grundskole- och gymnasielärare. I fall träffarna lockar planerar vi att fortsätta med ämnesträffar några gånger per läsår.  Våra första kaffeträffar är: Alla kaffeträffar använder samma […]

Epost av SMF

Hej, Om du inte av någon anledning får epost av oss trots att du är Ordinarie eller Extra medlem i SMF eller du inte längre vill få epost av oss vänligen kontakta sanna.kellokoski@gmail.com. Du får gärna tipsa dina kolleger och bekanta om saken om du vet/anar att de inte fått epost på en tid, vårt […]

SMF medlemsbrev hösten 2019

Ett nytt läsår har börjat och kalendrarna fylls med diverse skolningar och program. Vi vill passa på att påminna er om några SMF grejer. Kallelse till årsmöte: Årsmötet ordnas måndagen 21.10.2019 kl.18.00 i Svenska Folkskolans vänners möteslokal i G18. Efter det har vi reserverat bord på Restaurang Pjazza där man får äta och dricka till självkostnadspris. […]

Info om SMF - Svenska matematiklärarföreningen