Medlemsbrev

Medlemsbrev nr 1 / läsåret 2013-14

Hej på er,                                                                       Helsingfors                 26.8.2013

Det är igen dags för föreningens årsmöte, som hålls måndagen 23.9.2013 kl. 18.30 på Schildts & Söderströms (Bulevarden 7, Helsingfors).  Vi blir bjudna på ”lätt tilltugg med vin”. Läromedelsredaktören Petra Bredenberg kommer kort att berätta om förlagsnyheter på S&S direkt efter årsmötet. Anmäl om ditt deltagande i årsmötet till föreningens ordförande Jan-Anders Salenius (Jan-Anders.Salenius@edu.hel.fi) senast den 16.9.

På årsmötet lanseras föreningens nya hemsida!

Pedagogisk träff nr 2 för matematiklärarna i högstadierna i Helsingfors ordnas i Botby grundskola 8.10. kl. 17.00- ca19.30. Anmäl via e-post till Jan-Anders Salenius per 1.10. Temat för kvällen är provuppläggning i åk 9.

MAOLs höstdagar ordnas denna gång 4-5.10 i Jyväskylä. Det är endast de som är medlemmar i MAOL som kan delta, ni som är extra medlemmar, gå med i MAOL! Vi vill också påminna alla extra medlemmar om att betala medlemsavgiften. Om din medlemsavgift har varit obetald både för 2012 och 2013, utgår vi ifrån att du inte längre vill vara medlem.

Fysikersamfundet i Finland r.f. och Finska Kemistsamfundet r.f. vill inbjuda oss alla till de finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna, vilka arrangeras fredag till söndag 22–24.11.2013. Fysik- och Kemidagarna kommer att arrangeras på fartyget Silja Symphony under dess kryssning till Stockholm, med avgång fredagen den 22.11 och återkomst till Helsingfors söndagen den 24.11 kl. 9.55.  För mera information om konferensen och hur man anmäler sig, se http://www.acclab.helsinki.fi/fyskemdagarna/

Studentexamenskompendier kan fortfarande beställas via Jaffe Floman (jo.floman@gmail.com) men de kan alltså också småningom beställas via vår nya hemsida.

Hälsningar, styrelsen