Kontaktuppgifter

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Sanna Kellokoski
E-post: sanna.kellokoski ‘at’ gmail.com

Övriga styrelsen

Monica Granholm

Tanja Häkli

Kenneth Höglund

Celina Schröder

Marie Selenius

Anders Svartström