Kontaktuppgifter

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Sanna Kellokoski
E-post: sanna.kellokoski ‘at’ gmail.com

Övriga styrelsen

Monica Granholm (Sekreterare)

Tanja Häkli (Ekonom)

Kenneth Höglund (Vice ordförande)

Marie Selenius