Kontaktuppgifter

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Sanna Kellokoski
E-post: sanna.kellokoski ‘at’ gmail.com

Övriga styrelsen

Jan Holmgård
E-post: jan.holmgard ‘at’ pedersore.fi

Kenneth Höglund

Anton Koskinen
E-post: anton.koskinen ‘at’ gmail.com

Celina Schröder

Ilkka Söderlund