Verksamhetsberättelse för året 2012-2013 och -plan för året 2013-2014

Verksamhet

Föreningens årsmöte hölls den 25 september 2012 i Brändö gymnasium och vid mötet valdes två styrelsemedlemmar Anton Koskinen och Malin Mårtens-Purdie för tvåårsperioden 2012-2014.

Styrelsens sammansättning 2012-2013 har varit följande:

 • Ordförande Jan-Anders Salenius
 • Viceordförande Malin Mårtens-Purdie
 • Ekonom Anton Koskinen
 • Sekreterare Sanna Kellokoski
 • Medlem Anna-Lena Juslin

Till verksamhetsgranskare valdes Henrik Nyman och till hans suppleant Monica Granholm. Styrelsearvoden fastslogs: ordförande, ekonom och sekreterare får 300 € per man och viceordförande och medlem får 100 € per man.

Årsmötet valde Jan-Anders Salenius och Anna-Lena Juslin till föreningens representanter vid MAOL:s höstförbundsmöte i Helsingfors 17.11.2012. Jan-Anders Salenius representerade föreningen vid MAOL:s vårförbundsmöte i Helsingfors 20.4.2012. Föreningen har 116 medlemmar som hör till MAOL och 57 extra medlemmar.

Styrelsen har sammankommit till 6 protokollförda möten. Föreningen höll poängmöten på Arcada efter vårens studentskrivningar i matematik (lång och kort), fysik och kemi. De hölls för tredje gången nu som videokonferenser. Föreningen ger ut kompendier med studentuppgifter och lösningar i matematik (lång och kort) och i fysik och kemi. Jarl-Olof Floman sköter om distributionen av kompendierna.

Föreningen har fått en ny hemsida (www.localsmf.fi) och en e-postlista med ca 150 stycken adresser som sköts av Sanna Kellokoski. Via e-postlistan skickas information om föreningens verksamhet och info från MAOL.

Föreningen representeras i MAOL:s styrelse av Tove Leuschel med Jan-Anders Salenius som suppleant.

VERKSAMHETSKALENDER

 • 26.9.2012 Årsmöte i Svenska normallyceum (11 deltagare)
 • 5. – 7.10.2012 MAOL:s höstdagar i Björneborg, ca 20 svenskspråkiga personer deltog
 • 17.11.2012 MAOL:s höstförbundsmöte, Jan-Anders Salenius och Anna-Lena Juslin deltog.
 • 1.2.2013 Vinterträff i Borgå, 26 deltagare varav några var klasslärare! Resultaten i SMF:s stora medlemsenkät
 • presenterades i Borgå gymnasiums festsal.
 • 15. – 25.3.2013 Poängmöten:
 • Fysik 15.3. (7 deltagare i Arcada och deltagare på 5 orter)
 • Matematik 22.3. (24 deltagare på 6 orter)
 • Kemi 25.3. (7 deltagare i Arcada och deltagare på 5 orter)
 • Ordnades som videokonferenser från Arcada.
 • 17.4.2013 Pedagogisk träff ”Vi kan bli bättre” på Svenska Normallyceum, 12 deltagare (alla svenska högstadier i staden var med utom Åshöjden som hade förhinder)
 • 20.4.2013 MAOL:s vårdagar på Lärkan i Helsingfors, ca 30 svenskspråkiga personer deltog.
 • 20.4.2013 MAOL:s vårförbundsmöte i Helsingfors, Jan-Anders Salenius deltog.

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2014

 • 23.9.2013 Årsmöte på Schildts & Söderströms kl. 18:30
 • 4. – 5.10.2013 MAOL:s höstdagar i Jyväskylä
 • 8.10.2013 Pedagogisk träff 2 på Botby grundskola
 • 16.11.2013 MAOL:s höstförbundsmöte i Helsingfors
 • 6. – 7.2.2014 Matematikbiennalen i Umeå, fungerar samtidigt som föreningens vinterträff, 19 anmälda deltagare, varav 1 klasslärare!
 • Mars Poängmöten på Arcada
 • 12.4.2014 MAOL:s vårdagar i Seinäjoki
 • April Vi strävar till att ordna Pedagogisk träff 3

Styrelsen har ytterligare planerat att under året revidera föreningens rätt gamla stadgar. Förslag till nya stadgar gås därmed sannolikt igenom på följande årsmöte hösten 2014.