Kompendier för studentproven

kompendier

Föreningen säljer kompendier med studentprovsuppgifter i matematik (lång och kort matematik), fysik och kemi.
Lång matematik (åren 2013-2017) 10 €, kort matematik (åren 2013-2017) 10 €, fysik (åren 2012-14) 10 € (exakta priset fastslås i januari) samt kemin (åren 2011-2014) 7 € /st. Tack vare subventionering av kemikompendieproduktionen sänks priset för kemin från 8€ till 7 € från och med 7.1.2015.
Distributionen sköts av:

Jarl-Olof Floman, Viksporten 2 B 19, 00790 Helsingfors, mobil 050-3045893. E-post: jo.floman@gmail.com. Kompendierna kan endast beställas av lärare
som är medlemmar i svenska matematiklärarföreningen. Elever bes kontakta sin lärare.

Om ni gör beställningarna före december så borde ni få dem inom en vecka. Beställningarna görs genom att fylla i formuläret under eller genom att kontakta Jaffe, honom når ni med e-post jo.floman@gmail.com