Arkiv | okategoriserat

RSS

Kaffeträffar i kemi, fysik och matematik våren 2021

Bästa medlem i SMF,  Under våren kommer SMF att ordnar kaffeträffar på distans för sina medlemmar. Träffarna ordnas ämnesvis, och erbjuder fritt umgänge för ämneskolleger runtom landet. Inför varje träff planeras ett diskussionstema som passar både för grundskole- och gymnasielärare. I fall träffarna lockar planerar vi att fortsätta med ämnesträffar några gånger per läsår.  Våra första kaffeträffar är: Alla kaffeträffar använder samma […]

POÄNGMÖTEN PÅ ARCADA 2017

Bästa medlem, SMF anordnar de traditionsenliga poängmöten på Arcada enligt fr 17.3.2017 kl 18.00- FYSIK to 23.3.2017 MATEMATIK  kl 16-18 maA, 18-18.30 (kaffepaus), 18.30-20.30 maB och må 27.3.2017 kl 18- KEMI Poängmötena sänds per video till olika orter i Svenskfinland. h.Jan-Anders

adventsljus

GLAD ADVENT!

Bästa medlem i SMF, Styrelsen vill påminna om att det nu vore bra tid att beställa studentexamenskompendier (MA, FY, KE) för repetitionsstudierna i gymnasiet så de kan distribueras i god tid före jul och för period 3. Beställningar kan göras som vanligt direkt till Jaffe Floman via länken på denna hemsida. Styrelsen vill ytterligare önska […]

GLAD ADVENTSTID!

GLAD FÖRSTA ADVENT TILL ALLA MEDLEMMAR! Styrelsen påminner om att det vore bra att beställa studentexamenskompendier (ma, fy , ke ) nu före jul i god tid, ifall ni inte ännu gjort det. Eller så i början av januari. Beställningar kan göras via denna hemisda direkt till Jaffe Floman som sköter distributionen. Styrelsen vill också […]

image

Tammerforsseminarium 14-15.10.2016 Deltagarinformation

      Bästa medlem i SMF, Tack för att du anmält dig till SMF:s Tammerforsseminarium! Det blir ju faktiskt en stor grej då vi är ca 40 anmälda till årsmötet och fredagsmiddagen och ca 60 anmälda till lördagens seminarium och från ca 20 orter i Svenskfinland. (Kolla vid behov namnlistorna nedan vilka av oss […]

SMF:s årsmöte i Tammerfors 14.10.2016

SVENSKA MATEMATIKLÄRARFÖRENINGEN SMF-MAOL r.f. Kallelse till: Svenska Matematiklärarföreningens årsmöte fredagen den 14.10.2016 kl. 19.30-20.30 på hotell Cumulus Koskikatu Adress: Koskikatu 5 Tammerfors.   Styrelsens sammansättning 2015-2016 har varit följande: Ordförande                                              Jan-Anders Salenius Viceordförande                                        Janne Raunio Ekonom                                                    Anton Koskinen Sekreterare                                               Anna-Lena Juslin Tekniskt stöd                                                                 Sanna Kellokoski Pedagogiska aftnar                                   Peter Kronman           […]

ÅRSMÖTE & HÖSTSEMINARIUM 2016 TAMMERFORS

Välkommen med på Svenska matematiklärarföreningens Tammerforsseminarium 14-15.10.2016.   Den nya läroplanen för grundskolan och gymnasiet innebär nya möjligheter och utmaningar för matematiklärare. Svenska matematiklärarföreningen r.f. (SMF) vill skapa ett unikt tillfälle för svenskspråkiga lärare att ta del av ny information, delta i diskussioner och dela med sig av idéer för en lyckad övergång till den […]

GLAD ANNALKANDE SOMMAR!

Bästa medlem! Tack för det gångna läsåret 2015-16! Hoppas du får en fin sommar. I höst återkommer vi med Årsmöte och seminarium i Tammerfors 14-15.10.2016. Boka gärna fredagkväll och lördag 9-16 redan nu i kalendern. Vi återkommer med program etc. mvh Jan-Anders Salenius Ordförande

Cas fortbildning 2 i Brändö Gy 18.4

Hej, SMF ordnar cas fortbildning i Brändö må 18.4 kl 16.30-20. Utbildare är Johanna Parvinen fr Martinlaakson lukio o Leif Ekrem fr Brändö gy. Nu ca 19 anmälda o ännu hinner man med. Intresserad? Skriv i så fall epost till mej På jan-anders.salenius@edu. hel. fi

Höstseminarium i Tammerfors 2016

Bästa medlem, Styrelsen vid SMF planerar arrangera ett större höstseminarium i Tammerfors med där vi bl.a. tangerar de nya läroplanerna och digitaliseringen av undervisningen i våra svenska skolor. Vi hoppas på att lärare från ALLA finlandssvenska regioner kommer med! Småningom kommer vi att meddela DATUM och PROGRAMSTOMME för detta. I skrivande stund är dock finansieringen […]