Arkiv | February, 2016

Höstseminarium i Tammerfors 2016

Bästa medlem, Styrelsen vid SMF planerar arrangera ett större höstseminarium i Tammerfors med där vi bl.a. tangerar de nya läroplanerna och digitaliseringen av undervisningen i våra svenska skolor. Vi hoppas på att lärare från ALLA finlandssvenska regioner kommer med! Småningom kommer vi att meddela DATUM och PROGRAMSTOMME för detta. I skrivande stund är dock finansieringen […]

Poängmöten för SE V 2016 på Arcada

Bästa medlem, Nu har det klarnat att SMF igen arrangerar vårens poängmöten på Arcada som videokonferenser. Du kan delta på plats dessa kvällar men meddela då åt mig (jan-anders.salenius@edu.hel.fi) om detta minst 2 veckor på förhand, tack! Och ni som tänker er att delta via någon skolas videokonferens, läs texten nedan! Med hopp om ett […]