Höstseminarium i Tammerfors 2016

Bästa medlem,

Styrelsen vid SMF planerar arrangera ett större höstseminarium i Tammerfors med där vi bl.a. tangerar de nya läroplanerna och digitaliseringen av undervisningen

i våra svenska skolor. Vi hoppas på att lärare från ALLA finlandssvenska regioner kommer med!

Småningom kommer vi att meddela DATUM och PROGRAMSTOMME för detta. I skrivande stund är dock finansieringen rätt oklar än och den klarnar under våren.

Återkommer!

h.Jan-Anders