Poängmöten för SE V 2016 på Arcada

Bästa medlem,

Nu har det klarnat att SMF igen arrangerar vårens poängmöten på Arcada som videokonferenser. Du kan delta på plats dessa kvällar men meddela då åt mig (jan-anders.salenius@edu.hel.fi) om detta minst 2 veckor på förhand, tack!

Och ni som tänker er att delta via någon skolas videokonferens, läs texten nedan!

Med hopp om ett trevligt nytt matematikprov….:)

h.Jan-Anders

VÅREN 2016 /POÄNGMÖTE I MA, FY, KE på Arcada arrangör: SMF

Fredag 18.3 Kemi kl 18.00

Torsdag 24.3 Matematik A kl 16.00-18.00 & Matematik B kl 18.30-20.30

Fredag 1.4 Fysik kl 18.00

 

TEKNISK KONTAKTPERSON

För att kunna delta på videokonferensen, behövs det en teknisk kontaktperson på respektive ort. Den tekniska kontaktpersonen sköter allt det tekniska gällande konferensen på deras ort. Om något icke-tekniskt behövs, såsom FLÄP-tavla, skall den tekniska personen kunna se till att någon i deras ända sköter om saken.

 

TEKNIK TEST

Gemensamma testet för videokonferensen har vi torsdagen den 3.3 kl. 13.00-14.00. Alla parter som vill vara med på konferensen borde delta i det gemensamma testet. Annars kan man inte veta huruvida kopplingen fungerar eller inte.

 

ANMÄLAN TILL VIDEOKONFERENSEN Tekniska personen på varje ort skall skicka epost åt mig till adressen av@arcada.fi.

Eposten skall innehålla:

– Tekniska personens namn och mobiltelefonnummer

– Videokonferensutrustningens IP-nummer

– Info om deras videokonferensutrustning stöder två eller bara en skärm

– Info om huruvida de kan delta i det gemensamma testet.

 

Deadline för anmälan till videokonferensen är måndagen den 29.2.

När jag får en anmälning skickar jag åt den tekniska kontaktpersonen en bekräftelse om att de nu är anmälda till konferensen. Samtidigt förser jag dem med dylik info.

De som inte e-postar mig denna info, är tyvärr inte anmälda till videokonferensen.

ÖVRIGT

-NYTT: Också materialet visas detta år genom videokonferensutrustningen och inte via en datoruppkoppling såsom de gågna åren. (Beror delvis också på om vi får denna teknik att fungera på alla orter.)

-Varje part behöver konventionell videokonferensutrustning med en IP-adress

-Varje part skall förbinda sig att testa uppkopplingen på förhand.

-Varje part förbinder sig till att koppla upp sig till videokonferensbryggan åtminstone en halv timme på förhand.

 

Med vänliga hälsningar igen,

Aki Virmalainen

Arcada / AV-koordinator av@arcada.fi

Tel. 0207 699 469

 

**************************************************