Arkiv | program

RSS

12 lärare på Ped träff 2 i Botby grundskola!

Smf:s andra pedagogiska mattelärarträff drog hela 12 deltagare på plats till Botby. Alla fem högstadier i stan var representerade och ytterligare deltog Helsinge skola för första gången. Temat var prov och utvärdering i åk 9. Alla skolor fick berätta om hur dana prov de brukar ha och hur de utvärderar i slutet av grundskolan. Man […]

Pedagogisk träff för mattelärare i Helsingfors 8.10.2013

Årets sista pedagogiska träff hålls 13 maj kl 14.30 på Åshöjdens grsk. Då utvärderas MAOls riksprov som alla Hfors högstadier valt att delta i. Pedagogisk afton för mattelärare i grundskolorna i Helsingfors 8.10.2013 kl 17-19.30 i Botby grundskola! Degerö, 25.8.2013 Ärade rektor och ärade kolleger i matematik, Styrelsen för SMF r.f. har beslutat ordna pedagogisk […]