Arkiv | program

RSS

SMF info om poängmöten och annat

Hej!   Snart blir det dags för poängmöten igen. Tidtabellen är följande Fysik söndagen 17.3 kl.11.30 på Oodi​ Matematik onsdag 27.3 kl.17 MAA och kl.19 MAB på Brändö Kemi måndagen 1.4 kl.18 på Brändö Man kan delta i poängmöten genom att fysiskt komma på plats eller sedan via nätet med hjälp av Viope programmet. För att […]

Pedagogisk träff för mattelärare i Helsingfors 8.10.2013

Årets sista pedagogiska träff hålls 13 maj kl 14.30 på Åshöjdens grsk. Då utvärderas MAOls riksprov som alla Hfors högstadier valt att delta i. Pedagogisk afton för mattelärare i grundskolorna i Helsingfors 8.10.2013 kl 17-19.30 i Botby grundskola! Degerö, 25.8.2013 Ärade rektor och ärade kolleger i matematik, Styrelsen för SMF r.f. har beslutat ordna pedagogisk […]