Pedagogisk träff för mattelärare i Helsingfors 8.10.2013

Årets sista pedagogiska träff hålls 13 maj kl 14.30 på Åshöjdens grsk.

Då utvärderas MAOls riksprov som alla Hfors högstadier valt att delta i.

Pedagogisk afton för mattelärare i grundskolorna i Helsingfors 8.10.2013 kl 17-19.30 i Botby grundskola!

Degerö, 25.8.2013

Ärade rektor och ärade kolleger i matematik,

Styrelsen för SMF r.f. har beslutat ordna pedagogisk träff (nr 2) för alla matematiklärare i stadens svenskspråkiga högstadieskolor(grundskolans åk 7-9). Första träffen hölls ju förra våren (17.4.2013) i Norsen där syftet enbart var att lära känna varandra lite bättre. Då samlades ca hela 12 kolleger och förde en livlig diskussion. I Helsingfors jobbar ämneslärarna i matematik som känt med samma utmaningar och får sällan tid att träffas i arbetets tecken. Nu bjuder vi alltså in samtliga matematiklärare till pedagogisk träff nr 2. Träffen hålls i Botby grundskola tisdagen den 8.10. kl. 17-ca 19.30. Under kvällen bjuds lärarna på tilltugg och drickbart(kaffe, te och svalare drycker).

Vi hoppas att rektor varmt understöder deltagandet i denna pedagogiska träff och uppmuntrar alla matematiklärare till att delta. Denna gång kommer vi att konkret titta lite närmare på hurdana prov lärarna brukar ha under åk 9. Det är önskvärt att varje skola tar med sig 5-6 kopior på några prov de brukat ha i åk 9. På det sättet kan vi dela med oss under kvällen till alla som deltar. Skall vi ha prov och hur ofta? Hur svåra får de vara? Hur långa prov ska man ha? Typiska frågor som säkert dyker upp under kvällens lopp. En ytterligare fråga är hur nivåindelningen påverkar provuppläggandet. Här kommer undertecknad att ha med lite material och kort tala litet ur en gymnasielärares perspektiv. Just nu sitter vi t.ex. i gymnasiet med många ettor som valt att studera lång matematik. De kommer alla från olika högstadier med olika grundkunskaper i bagaget. Hur handleder vi elever som i högstadiet börjar fundera på kort eller lång matematik? Diskussion kring ovan nämnda frågor uppstår säkerligen under kvällens lopp. Konkret kan alltså varje skola förbereda ett kort eget anförande (ca 10-15 min) kring hur proven i åk 9 byggs upp. Sedan funderar vi och diskuterar vidare tillsammans i hela gruppen.

Undertecknad hoppas å det varmaste att rektor delar ut denna inbjudan personligen till varje ämneslärare i matematik i skolan och att någon av dessa lärare skulle ta på sig att meddela undertecknad om vilka lärare som kommer att delta från just er skola. Anmälningar tas emot senast 1.10 och kan skickas direkt till jan-anders.salenius@edu.hel.fi

Med vänlig hälsning,

Styrelsen vid Svenska matematiklärarföreningen r.f.