Hösten 2015 är här!

Bästa medlem i Smf!

Styrelsen och jag vill i detta skede redan önska dig en trevlig skolstart ! Vi siktar åter på årsmöte i september som första evenmang på hösten.

Om du eventuellt vill komma med i styrelsen eller fråga om ngt kring detta är det bara att ta kontakt. Varje årsmöte är det kolleger som är i tur att avgå från styrelsearbete och då väljs andra in:) Kom med o planera med oss! Du kan anmäla ditt eventuella intresse före årsmötet i september till undertecknad.

SMF planerade under våren och försommaren ett större seminarium i Tammerfors 9-10 oktober. Dessvärre har styrelsen inte lyckats få tillräcklig finansiering för evenmanget, så tillställningen är nu inhiberad! Tyvärr. Vi hade även settfram emot årsmöte i samband med detta i Tfors. Men nu förläggs årsmötet i höst till södra Finland pga detta. Om Mattliden tar emot oss så skulle det kanske vara Esbo där årsmötet går. Mer om detta senare.

SMF kommer inte att ordna Biennalresa till Karlstad V 2016. Men vi tar emot anmälningar till en gemensam gruppansökan till STV i höst. Den som vill komma i åtanke där, ska skriva epost med namn, skola hemadress, tel åt undertecknad påadressen

jan-anders.salenius@edu.hel.fi

Deadline är fredag 28.8! Inga sena anmälningar beaktas.

glad sommar!

Jan-Anders