Medlemsbrev 1 Läsåret 2015-16

Helsingfors                 26.8.2015
Hej på er,

Det är igen dags för föreningens årsmöte, som hålls måndagen 21.9.2015 kl. 18.00 på Otava (Nylandsgatan 10, Helsingfors).  I år väljs ordförande plus 4-6 medlemmar till styrelsen. Kom med och föreslå nya medlemmar till styrelsearbetet! Direkt efter mötet kommer läromedelsredaktören Maggi Lindberg kort att berätta om förlagsnyheter på Otava. Anmäl om ditt deltagande i årsmötet till föreningens ordförande Jan-Anders Salenius (Jan-Anders.Salenius@edu.hel.fi) senast den 14.9 per e-post.

MAOLs höstdagar ordnas denna gång 2-3.10 i Raumo (http://rauma.maol-kerhot.fi/Syysp/info.html) Det är endast de som är medlemmar i MAOL som kan delta, ni som är extra medlemmar, gå med i MAOL! Vi vill också påminna alla extra medlemmar om att betala medlemsavgiften. Om din medlemsavgift har varit obetald både för 2014 och 2015, utgår vi ifrån att du inte längre vill vara medlem.

SMF planerar klubbkvällar för grundskole- och gymnasielärare. Mer om dessa i senare e-post och på hemsidan (www.localsmf.fi). SMF ordnar inte denna gång någon gemensam resa till matematikbiennalen i Karlstad 28 – 29.1.2016. Och det redan planerade, men sedan inhiberade, Tammerforsseminariet försöker vi skjuta fram till hösten 2016.
Studentexamenskompendier kan fortfarande beställas via Jaffe Floman (jo.floman@gmail.com) men de kan också beställas via vår hemsida. Vi försöker också bevaka de nya läroplanerna i gymnasiet som snart ska tas i bruk.

 

Bokserien SIGMA är nu helt klar (kurserna 1-9) och kan beställas via Schildts & Söderströms förlag.  Vid ngn klubbkväll strävar vi också till att förlaget S & S får komma o presentera sitt material för lärare. Och Educa-mässan i januari rekommenderar vi starkt!
Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter ifall du flyttar eller byter arbetsplats. I framtiden skickas all information per e-post, som förstås också kan läsas på vår hemsida ;).

Hälsningar,

styrelsen, gm

Jan-Anders Salenius, ordförande