INHIBERAD: PEDAGOGISK DISKUSSION

Bästa medlem, Träffen är inhiberad. SMF ordnar i samarbete med Åshöjdens grundskola en pedagogisk diskussionsträff för matematiklärare i grsk och gymnasiet samt den övriga utbildningen på andra stadiet. “Vad bör en nia kunna i matematik efter grsk för att framgångsrikt inleda studier i matte på yrkessidan och i gymnasiet(lång eller kort matte)?”. Därom diskuteras under […]

GOTT NYTT 2015!

Bästa medlem, Gott Nytt År 2015! Våren är en händelserik tid. Några axplock har vi i Educa 24.1 (CAS utbildning) och SIC seminariet 6-7.2. Och så håller man ju på nu då att fundera på nya läroplaner på tjänstemannanivå. På våren har vi sedvanliga poängmöte men återkommer om plats och tidpunkt. Hoppeligen får vi igen […]

Info om SMF - Svenska matematiklärarföreningen