image

Tammerforsseminarium 14-15.10.2016 Deltagarinformation

      Bästa medlem i SMF, Tack för att du anmält dig till SMF:s Tammerforsseminarium! Det blir ju faktiskt en stor grej då vi är ca 40 anmälda till årsmötet och fredagsmiddagen och ca 60 anmälda till lördagens seminarium och från ca 20 orter i Svenskfinland. (Kolla vid behov namnlistorna nedan vilka av oss […]

SMF:s årsmöte i Tammerfors 14.10.2016

SVENSKA MATEMATIKLÄRARFÖRENINGEN SMF-MAOL r.f. Kallelse till: Svenska Matematiklärarföreningens årsmöte fredagen den 14.10.2016 kl. 19.30-20.30 på hotell Cumulus Koskikatu Adress: Koskikatu 5 Tammerfors.   Styrelsens sammansättning 2015-2016 har varit följande: Ordförande                                              Jan-Anders Salenius Viceordförande                                        Janne Raunio Ekonom                                                    Anton Koskinen Sekreterare                                               Anna-Lena Juslin Tekniskt stöd                                                                 Sanna Kellokoski Pedagogiska aftnar                                   Peter Kronman           […]

ÅRSMÖTE & HÖSTSEMINARIUM 2016 TAMMERFORS

Välkommen med på Svenska matematiklärarföreningens Tammerforsseminarium 14-15.10.2016.   Den nya läroplanen för grundskolan och gymnasiet innebär nya möjligheter och utmaningar för matematiklärare. Svenska matematiklärarföreningen r.f. (SMF) vill skapa ett unikt tillfälle för svenskspråkiga lärare att ta del av ny information, delta i diskussioner och dela med sig av idéer för en lyckad övergång till den […]

Info om SMF - Svenska matematiklärarföreningen

För gymnasiet

 Poängmöten Våren 2019 kommer vi att ha poängmötena i matematik, fysik och kemi. Det har gått ut information gällande dem på epostlistan. Kompendier SMF säljer till sina medlemmar kompendier med lösningar på svenska till gamla studentskrivningar. Kompendierna innehåller följande skrivningar: Fysik (12-14), kemi (12-14), lång matematik (13-17), kort matematik (13-17).  

Bli medlem

Som ordinarie medlemmar kan styrelsen anta lärare i matematiska ämnen, lärarstuderande i dessa ämnen, klasslärare som är specialiserade i matematik samt som understödjande medlemmar personer som befrämjar föreningens syften. Vidare kan styrelsen som extra medlemmar anta personer som är intresserade av föreningens verksamhet. Utöver detta kan årsmötet, på framställning av styrelsen, kalla hedersmedlemmar till föreningen. Den som vill bli ordinarie medlem i SMF skall bli medlem i MAOL r.f. (moderförbundet) via  https://peda.net/yhdistykset/maol-ry/jäsenyys/ljl och i listan välja att du vill bli vill höra till MAOLs klubb nr 28, "028 MAOL-Sv.Matematiklärarföreningen r.f.".