Arkiv | April, 2021

Kaffeträffar i kemi, fysik och matematik våren 2021

Bästa medlem i SMF,  Under våren kommer SMF att ordnar kaffeträffar på distans för sina medlemmar. Träffarna ordnas ämnesvis, och erbjuder fritt umgänge för ämneskolleger runtom landet. Inför varje träff planeras ett diskussionstema som passar både för grundskole- och gymnasielärare. I fall träffarna lockar planerar vi att fortsätta med ämnesträffar några gånger per läsår.  Våra första kaffeträffar är: Alla kaffeträffar använder samma […]