Arkiv | August, 2016

ÅRSMÖTE & HÖSTSEMINARIUM 2016 TAMMERFORS

Välkommen med på Svenska matematiklärarföreningens Tammerforsseminarium 14-15.10.2016.   Den nya läroplanen för grundskolan och gymnasiet innebär nya möjligheter och utmaningar för matematiklärare. Svenska matematiklärarföreningen r.f. (SMF) vill skapa ett unikt tillfälle för svenskspråkiga lärare att ta del av ny information, delta i diskussioner och dela med sig av idéer för en lyckad övergång till den […]