Arkiv | September, 2015

Årsmötet 21.9.2015 på Otavas förlag i Helsingfors

Hej, Svenska Matematiklärarföreningens årsmöte måndagen den 21.9.2015 kl. 18.00 på Otavas förlag, Nylandsgatan 10 PROTOKOLL 1. Mötets öppnande Ordförande Jan-Anders Salenius öppnade mötet kl. 18.05 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Jan-Anders Salenius valdes till mötets ordförande och Anna-Lena Juslin valdes till mötets sekreterare 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare Gunilla […]

GeoGebra kväll i Grankulla må 19.10.2015 kl 17-20

Hej! SMF fortbildar:) Kom med på GeoGebra kväll i Grankulla. Lektor Henrik Nyman håller i trådarna och kvällen är tänkt för såväl nybörjare som sådana som har sporadiska erfarenheter med programmet. Mer info kommer här senare, men boka kvällen och anmäl ditt intresse till jan-anders.salenius@edu.hel.fi GeoGebra är ett bra verktyg även i grundskolans matematikundervisning så […]