Arkiv | June, 2013

Verksamhetsberättelse för året 2012-2013 och -plan för året 2013-2014

Verksamhet Föreningens årsmöte hölls den 25 september 2012 i Brändö gymnasium och vid mötet valdes två styrelsemedlemmar Anton Koskinen och Malin Mårtens-Purdie för tvåårsperioden 2012-2014. Styrelsens sammansättning 2012-2013 har varit följande: Ordförande Jan-Anders Salenius Viceordförande Malin Mårtens-Purdie Ekonom Anton Koskinen Sekreterare Sanna Kellokoski Medlem Anna-Lena Juslin Till verksamhetsgranskare valdes Henrik Nyman och till hans suppleant […]