Cas fortbildning 2 i Brändö Gy 18.4

Hej, SMF ordnar cas fortbildning i Brändö må 18.4 kl 16.30-20. Utbildare är Johanna Parvinen fr Martinlaakson lukio o Leif Ekrem fr Brändö gy. Nu ca 19 anmälda o ännu hinner man med. Intresserad? Skriv i så fall epost till mej På jan-anders.salenius@edu. hel. fi

Höstseminarium i Tammerfors 2016

Bästa medlem, Styrelsen vid SMF planerar arrangera ett större höstseminarium i Tammerfors med där vi bl.a. tangerar de nya läroplanerna och digitaliseringen av undervisningen i våra svenska skolor. Vi hoppas på att lärare från ALLA finlandssvenska regioner kommer med! Småningom kommer vi att meddela DATUM och PROGRAMSTOMME för detta. I skrivande stund är dock finansieringen […]

Poängmöten för SE V 2016 på Arcada

Bästa medlem, Nu har det klarnat att SMF igen arrangerar vårens poängmöten på Arcada som videokonferenser. Du kan delta på plats dessa kvällar men meddela då åt mig (jan-anders.salenius@edu.hel.fi) om detta minst 2 veckor på förhand, tack! Och ni som tänker er att delta via någon skolas videokonferens, läs texten nedan! Med hopp om ett […]

Info om SMF - Svenska matematiklärarföreningen

1368452520_katomic

För gymnasiet

 Poängmöten Våren 2014 kommer vi sannolikt igen att göra samarbete med Arcada kring poängmötena i matematik, fysik och kemi. Vi återkommer! Kompendier SMF säljer till sina medlemmar kompendier med lösningar på svenska till gamla studentskrivningar. Kompendierna innehåller följande skrivningar. Fysik (), kemi (), lång matematik (H09-H13), kort matematik (H09-H13). De nya matematikkompendierna är färdiga och har utkommit inför period 3! Kolla fliken "kompendier".   
1368294413_lab

Bli medlem

Som ordinarie medlemmar kan styrelsen anta lärare i matematiska ämnen, lärarstuderande i dessa ämnen, klasslärare som är specialiserade i matematik samt som understödjande medlemmar personer som befrämjar föreningens syften. Vidare kan styrelsen som extra medlemmar anta personer som är intresserade av föreningens verksamhet. Utöver detta kan årsmötet, på framställning av styrelsen, kalla hedersmedlemmar till föreningen. Den som vill bli ordinarie medlem i SMF skall bli medlem i MAOL r.f. (moderförbundet) via  http://www.maol.fi/maol/jaesenyys/jaesenhaku-ja-muutoslomake/och där vid anmälan kruxa för att man vill hör till MAOLs klubb nr 28, "SMF r.f.".