SMF:s årsmöte i Tammerfors 14.10.2016

SVENSKA MATEMATIKLÄRARFÖRENINGEN SMF-MAOL r.f. Kallelse till: Svenska Matematiklärarföreningens årsmöte fredagen den 14.10.2016 kl. 19.30-20.30 på hotell Cumulus Koskikatu Adress: Koskikatu 5 Tammerfors.   Styrelsens sammansättning 2015-2016 har varit följande: Ordförande                                              Jan-Anders Salenius Viceordförande                                        Janne Raunio Ekonom                                                    Anton Koskinen Sekreterare                                               Anna-Lena Juslin Tekniskt stöd                                                                 Sanna Kellokoski Pedagogiska aftnar                                   Peter Kronman           […]

ÅRSMÖTE & HÖSTSEMINARIUM 2016 TAMMERFORS

Välkommen med på Svenska matematiklärarföreningens Tammerforsseminarium 14-15.10.2016.   Den nya läroplanen för grundskolan och gymnasiet innebär nya möjligheter och utmaningar för matematiklärare. Svenska matematiklärarföreningen r.f. (SMF) vill skapa ett unikt tillfälle för svenskspråkiga lärare att ta del av ny information, delta i diskussioner och dela med sig av idéer för en lyckad övergång till den […]

GLAD ANNALKANDE SOMMAR!

Bästa medlem! Tack för det gångna läsåret 2015-16! Hoppas du får en fin sommar. I höst återkommer vi med Årsmöte och seminarium i Tammerfors 14-15.10.2016. Boka gärna fredagkväll och lördag 9-16 redan nu i kalendern. Vi återkommer med program etc. mvh Jan-Anders Salenius Ordförande

Info om SMF - Svenska matematiklärarföreningen

1368452520_katomic

För gymnasiet

 Poängmöten Våren 2014 kommer vi sannolikt igen att göra samarbete med Arcada kring poängmötena i matematik, fysik och kemi. Vi återkommer! Kompendier SMF säljer till sina medlemmar kompendier med lösningar på svenska till gamla studentskrivningar. Kompendierna innehåller följande skrivningar. Fysik (), kemi (), lång matematik (H09-H13), kort matematik (H09-H13). De nya matematikkompendierna är färdiga och har utkommit inför period 3! Kolla fliken "kompendier".   
1368294413_lab

Bli medlem

Som ordinarie medlemmar kan styrelsen anta lärare i matematiska ämnen, lärarstuderande i dessa ämnen, klasslärare som är specialiserade i matematik samt som understödjande medlemmar personer som befrämjar föreningens syften. Vidare kan styrelsen som extra medlemmar anta personer som är intresserade av föreningens verksamhet. Utöver detta kan årsmötet, på framställning av styrelsen, kalla hedersmedlemmar till föreningen. Den som vill bli ordinarie medlem i SMF skall bli medlem i MAOL r.f. (moderförbundet) via  http://www.maol.fi/maol/jaesenyys/jaesenhaku-ja-muutoslomake/och där vid anmälan kruxa för att man vill hör till MAOLs klubb nr 28, "SMF r.f.".