Arkiv av Author

POÄNGMÖTEN PÅ ARCADA 2017

Bästa medlem, SMF anordnar de traditionsenliga poängmöten på Arcada enligt fr 17.3.2017 kl 18.00- FYSIK to 23.3.2017 MATEMATIK  kl 16-18 maA, 18-18.30 (kaffepaus), 18.30-20.30 maB och må 27.3.2017 kl 18- KEMI Poängmötena sänds per video till olika orter i Svenskfinland. h.Jan-Anders

adventsljus

GLAD ADVENT!

Bästa medlem i SMF, Styrelsen vill påminna om att det nu vore bra tid att beställa studentexamenskompendier (MA, FY, KE) för repetitionsstudierna i gymnasiet så de kan distribueras i god tid före jul och för period 3. Beställningar kan göras som vanligt direkt till Jaffe Floman via länken på denna hemsida. Styrelsen vill ytterligare önska […]

SMF:s årsmöte i Tammerfors 14.10.2016

SVENSKA MATEMATIKLÄRARFÖRENINGEN SMF-MAOL r.f. Kallelse till: Svenska Matematiklärarföreningens årsmöte fredagen den 14.10.2016 kl. 19.30-20.30 på hotell Cumulus Koskikatu Adress: Koskikatu 5 Tammerfors.   Styrelsens sammansättning 2015-2016 har varit följande: Ordförande                                              Jan-Anders Salenius Viceordförande                                        Janne Raunio Ekonom                                                    Anton Koskinen Sekreterare                                               Anna-Lena Juslin Tekniskt stöd                                                                 Sanna Kellokoski Pedagogiska aftnar                                   Peter Kronman           […]

ÅRSMÖTE & HÖSTSEMINARIUM 2016 TAMMERFORS

Välkommen med på Svenska matematiklärarföreningens Tammerforsseminarium 14-15.10.2016.   Den nya läroplanen för grundskolan och gymnasiet innebär nya möjligheter och utmaningar för matematiklärare. Svenska matematiklärarföreningen r.f. (SMF) vill skapa ett unikt tillfälle för svenskspråkiga lärare att ta del av ny information, delta i diskussioner och dela med sig av idéer för en lyckad övergång till den […]

GLAD ANNALKANDE SOMMAR!

Bästa medlem! Tack för det gångna läsåret 2015-16! Hoppas du får en fin sommar. I höst återkommer vi med Årsmöte och seminarium i Tammerfors 14-15.10.2016. Boka gärna fredagkväll och lördag 9-16 redan nu i kalendern. Vi återkommer med program etc. mvh Jan-Anders Salenius Ordförande

Cas fortbildning 2 i Brändö Gy 18.4

Hej, SMF ordnar cas fortbildning i Brändö må 18.4 kl 16.30-20. Utbildare är Johanna Parvinen fr Martinlaakson lukio o Leif Ekrem fr Brändö gy. Nu ca 19 anmälda o ännu hinner man med. Intresserad? Skriv i så fall epost till mej På jan-anders.salenius@edu. hel. fi

Höstseminarium i Tammerfors 2016

Bästa medlem, Styrelsen vid SMF planerar arrangera ett större höstseminarium i Tammerfors med där vi bl.a. tangerar de nya läroplanerna och digitaliseringen av undervisningen i våra svenska skolor. Vi hoppas på att lärare från ALLA finlandssvenska regioner kommer med! Småningom kommer vi att meddela DATUM och PROGRAMSTOMME för detta. I skrivande stund är dock finansieringen […]

Poängmöten för SE V 2016 på Arcada

Bästa medlem, Nu har det klarnat att SMF igen arrangerar vårens poängmöten på Arcada som videokonferenser. Du kan delta på plats dessa kvällar men meddela då åt mig (jan-anders.salenius@edu.hel.fi) om detta minst 2 veckor på förhand, tack! Och ni som tänker er att delta via någon skolas videokonferens, läs texten nedan! Med hopp om ett […]

GOTT NYTT ÅR 2016!

Gott nytt år! önskar hela styrelsen för SMF. I början av våren har vi Matematikbiennalen i Karlstad, Sverige, i slutet av januari, SMF ordnar i år ingen gemensam resa dit men uppmanar givetvis alla medlemmar att besöka denna fina tillställning. I mars kommer sedan de traditionella poängmötena efter vårens studentprov i matematik, fysik och kemi. […]